آمار نیروی انسانی مورد نیاز در گروه علوم پزشکی تا سال ۱۴۰۴

[ad_1]

به خبر خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر حق دوست امروز ۷ مرداد در اجلاس معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: برآورد نیروی انسانی مورد نیاز یکی از ماموریت های ویژه ای است که در مدت زمان زیادی بر روی آن کار شده است. در ابتدا آماری به صورت کشوری استخراج شده است و در بخش دیگری از آن مدل منطقه ای نیز برای آن تعریف شده است.

سرپرست کلان منطقه ۸ آمایشی کشور افزود: ظرفیت دانشگاه ها از یک سو، میزان داوطلبان ورود به دانشگاه ها از سوی دیگر و همچنین بازار کار آینده نیز بخش دیگر موضوع نیروی انسانی است. در صورتی که هر یک از این سه ضلع نادیده گرفته شود موضوع به انحراف کشیده می شود.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای مختلف بر اساس این سه فاکتور برنامه های متفاوتی دارند. برخی داوطلب کافی ندارند، در برخی کشورها ظرفیت دانشگاه ها محدود است و در برخی کشورها نیز دغدغه بازار کار آینده وجود دارد که کشور ما از این دست است.

حق دوست اضافه کرد: برای برآورد نیروی انسانی مورد نیاز ابتدا روش شناسی صورت گرفت و سپس رصدهای داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: تعداد پزشک عمومی در حال حاضر ۴۲ هزار نفر است که به این ترتیب ۵۲ در ۱۰۰ هزار نفر که این میزان باید به ۸۳ هزار نفر یعنی ۹۴ در ۱۰۰ هزار نفر برسد. این آمار در حالی است که پزشک عمومی به صورت استاندارد کار کند اما می دانیم که پزشکان بیش از حد متعارف کار می کنند. در صورت کار متعارف باید ۶۲ هزار پزشک داشته باشیم. ضمن اینکه تعدادی نیز از گروه پزشکی خارج می شوند و عده ای هم بازنشسته می شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان یادآور شد: در نهایت با یک دامنه اطمینان ما باید ۷۳ تا ۷۸ هزار پزشک عمومی تا سال ۱۴۰۴ داشته باشیم. این میزان با در نظر گرفتن ریزش ها است.

وی درباره میزان متخصص مورد نیاز افزود: در گروه تخصصی وضعیت متفاوت است. بخشی کل متخصصان مورد نیاز و بخشی دیگر در هر تخصص ظرفیت ها با یکدیگر متفاوت هستند. در حال حاضر متخصص ۷۶ در ۱۰۰ هزار نفر است که با توجه به میزان کاری متخصصان، ۴۳ هزار متخصص نیاز داریم که این میزان در رشته های تخصصی با یکدیگر تفاوت دارد.

حق دوست درباره میزان پرستار مورد نیاز خاطرنشان کرد: برای پرستاری ۱۵۰ هزار و برای گروه پرستاری ۱۵۵ هزار نیروی انسانی نیاز داریم تا بتوانیم به شاخص های مطلوب در این بخش دست پیدا کنیم. این میزان برای ماما ها نیز ۱۷ هزار و ۳۰۰ نفر است.

سرپرست کلان منطقه ۸ آمایشی کشور افزود: برای منطقه آمایشی ۸ نیز برشی از این نمودار کشوری تعیین کرده ایم و برای اینکه به مفهوم آمایش سرزمین برسیم با توجه به نیازهای منطقه، برنامه را طراحی کردیم.

[ad_2]

مرجع خبر

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *